O nas

Jesteśmy nieformalną grupą ratowników medycznych posiadających uprawnienia ratownika narciarskiego. Od wielu lat zajmujemy się zabezpieczeniem medycznym w Ośrodku Sportów Zimowych Kiczera Ski. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie nabyte w ciągu wieloletniej pracy w Państwowym Ratownictwie Medycznym, do jeszcze bardziej profesjonalnego udzielania pomocy osobom poszkodowanym na zorganizowanym terenie narciarskim. Zajmujemy się kompleksowymi usługami ratownictwa narciarskiego połączonymi z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.